En digital vardag som passar alla.

I fjol lanserades Betalningshjälpen av SPF Seniorerna, Mastercard och Sveriges banker. Ett uppskattat utbildningsinitiativ där vi tillsammans reste land och rike runt för att träffa äldre på torg och campingplatser med syfte att informera, utbilda och svara på frågor om digitala betalningar. I år var tanken att skala upp detta till fler platser men i och med utbrottet av Covid-19 har vi valt att lägga om planen.

Många äldre sitter nu ensamma hemma utan möjlighet att gå ut och handla, betala räkningar eller använda andra enkla vardagstjänster. Med det växer känslan av utsatthet och utanförskap. Behovet av att hjälpa äldre och få dem att känna sig trygga på nätet är därför viktigare än någonsin.

Inom kort kommer vi tillsammans med våra partners presentera ett antal initiativ i syfte att underlätta, inspirera och få äldre att känna sig mer bekväma i deras eget digitala vardagsliv. En del av det arbetet är att utveckla den här hemsidan till att bli en utbildningsplattform utformad särskilt med våra äldre medmänniskors behov och förutsättningar i fokus.

Vill du vara med och bidra, eller har du tankar och funderingar kring digitalt utanförskap, hör gärna av dig till oss på info@betalningshjalpen.se

/Betalningshjälpen

Om Betalningshjälpen
– Lite vanliga frågor och svar

Vad är betalningshjälpen?
Betalningshjälpen är ett initiativ som syftar till att fler inkluderas i samtidens och framtidens digitala betalningssystem. Betalningshjälpen hade sitt startskott i Almedalen 2019 och turnerade under sommaren runt och besökte olika städer i Sverige. Initiativet är skapat av Mastercard i samarbete med Sveriges banker och SPF Seniorerna i syfte att förse grupper i samhället som upplever digitalt utanförskap med det stöd och den kunskap som krävs för att vara en del av vårt i allt mer digitaliserade samhälle.

Vi arbetar nu aktivt vidare med att öka informationen och kunskapen genom att anordna träffar, delta i olika sammankomster och driva opinion.

Vår förhoppning är att initiativet ska lyckas bidra till att minska det digitala utanförskapet i Sverige.

Vilka står bakom betalningshjälpen?
Initiativet är skapat av Mastercard i samarbete med Sveriges banker och SPF Seniorerna.
Varför är detta en viktig satsning?
Då vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling, och ta ett lokalt samhällsansvar initierar vi Betalningshjälpen för att öka digital inkludering. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder så flera grupper riskerar att hamna på efterkälken när allt fler tjänster och funktioner digitaliseras. Enkel tillgång till betallösningar är en förutsättning för att människor ska kunna leva ett självständigt liv i dagens samhälle. I takt med att kontantanvändningen avtar, blir de som saknar digital kompetens beroende av hjälp från andra för sin dagliga konsumtion. Digital exkludering drabbar framförallt redan utsatta grupper i samhället. Över en miljon svenskar anses i dag stå utanför det digitala samhället och i huvudsak är dessa äldre personer samt personer med funktionsnedsättningar.
Det är viktigt att innovativ betalteknik inte isolerar människor som riskerar att ställas utanför den digitala ekonomin, utan att vi ger mer möjlighet till samtliga konsumenter att betala på sina villkor.

Vill du veta mer?

Oavsett om du är privatperson eller företrädare för en organisation/företag är vi alltid intresserade av samarbeten eller möjligheten att förse dig med ytterligare information och material. Kontakta oss på info@betalningshjalpen.se

Betalningshjälpen lär dig mer om hur du handlar, betalar och sköter dina bankärenden digitalt.